Consultare la MCPN pentru programul Europa Creativa al UE (inscriere pana luni, 9 ian)

Posted on ianuarie 8, 2012

0


(sursa: cultura.ro)

Programul Comisiei Europene de susţinere a sectoarelor culturale şi creative

Comisia Europeană a lansat, în data de 23 noiembrie 2011, programul Europa Creativă,  prin care se vor continua, în perioada 2014 – 2020, actualele programe Cultura şi Media. Cadrul legislativ al programului Europa Creativă este în acest moment în dezbatere la nivelul Consiliului şi al Parlamentului European.

În vederea fundamentării unor puncte de vedere profesioniste, pertinente şi realiste pe care să le prezinte pe durata negocierilor, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional organizează o reuniune de lucru la nivel de experţi cu actorii culturali în data de 10 ianuarie, orele 12.00, la sediul din Şos. Kiseleff 30, sala Multimedia. Actorii culturali interesaţi sunt rugaţi să îşi confirme participarea la adresa de email afaceri.europene.cultura@gmail.com, până în data de 9 ianuarie 2012, orele 14.00.

Comisia Europeană propune un buget de 1,8 miliarde de euro şi o structură axată pe trei componente distincte:

  • componentă CULTURA, adresată sectoarelor culturale şi creative;
  • componentă MEDIA, adresată sectorului audiovizual;
  • componentă transversală, prin care se vor acorda garanţii şi credite.

 

Părţile interesate sunt invitate să îşi exprime opiniile pe marginea cadrului legislativ propus de Comisia Europeană: Comunicarea Comisiei Europa creativă – Un nou program-cadru pentru sectoarele culturale şi creative 2014 -2020” şi Propunerea de Regulament privind instituirea programului Europa creativă, cu scopul formulării de amendamente tehnice. Cele două documente sunt disponibile pe pagina web a Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm.

 

Aşa cum a declarat doamna Androulla Vassiliou, comisar pentru educaţie, cultură, multilingvism şi tineret, „această investiţie va ajuta zeci de mii de profesionişti din domeniul culturii şi audiovizualului să profite la maximum de piaţa unică şi să ajungă la noi categorii de public în Europa şi în afara acesteia; fără acest sprijin, ar fi dificil sau imposibil pentru ei să pătrundă pe noi pieţe. De asemenea, Europa creativă promovează diversitatea culturală şi lingvistică şi contribuie, în acelaşi timp, la atingerea obiectivelor noastre din cadrul Strategiei Europa 2020 pentru locuri de muncă şi creştere durabilă” .

Biroul de presă

28.12.2011

 

Posted in: consultare