Internship Banipentruarte din septembrie – sinteza discutiilor

Posted on septembrie 9, 2010

0


Internship Banipentruarte din septembrie

sinteza discutiilor

31 august 2010, Verde Cafe, Bucuresti


Scurta prezentare a proiectului si a propunerilor de internship/colaborare:

Raluca Pop, iniţiator banipentruarte: proiectul a debutat prin blogul banipentruarte.wordpress.com, din nevoile percepute în urma experienţei de consultant pentru Programul Cultura 2007-2013: informaţii despre finanţări (care sunt, cine dă banii, cum şi până când se pot solicita banii), despre modul în care funcţioneaza finanţările pentru cultură (un scurt ghid introductiv), despre atribuţiile principalelor instituţii publice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul culturii. După 3 luni de la lansarea blogului, proiectul s-a mutat şi pe Facebook, prin Banipentruarte Talks, unde a devenit o sursă de informaţii despre practica oferirii finanţărilor, despre legislaţia şi politicile culturale locale, cerecetările în domeniu, dar şi despre tendinţe la nivel internaţional. Dincolo de informare, trecerea la activitatea pe Facebook a reprezentat o deschidere către susţinerea reflecţiei comune şi a confruntării de opinii pe marginea subiectelor care constituie interesul proiectului. Prin implicarea în activitatea Coaliţiei Sectorului Cultural Independent, proiectul s-a deplasat în zona de advocacy şi lobby pentru afirmarea drepturilor şi nevoilor sectorului cultural independent din România.

În urma experienţei acumulate în activităţile pentru această reţea, proiectul banipentruarte se va dezvolta în următoarea perioada pe o nouă coordonată, investigaţia culturală. Aceasta se defineşte ca un proces structurat de obţinere a informaţiilor de interes public ce decurg din activitatea de programare şi acordare de finanţări a instituţiilor publice din România. Aceste informaţii, care de cele mai multe ori este obligatoriu a fi oferite de cei responsabili, sunt de foarte multe ori neglijate iar solicitarea lor este privită cu suspiciune de către funcţionarii responsabili de oferirea acestora. Vor fi confruntate cu practica efectivă obligaţiile asumate (prin strategii, declaraţii oficiale, legislaţie) cu privire la: alocarea fondurilor existente, activităţi specifice, comunicare instituţională, dezvoltarea de strategii şi programe instituţionale, programe noi de finanţare etc. Rezultatele investigaţiei culturale sunt informaţiile ca atare, care vor fi puse la dispoziţia celor interesaţi ca material brut, care poate fi valorificat ulterior de cei interesaţi, conform intereselor specifice.

Subiecte prioritare pentru investigaţia culturală în perioada septembrie – decembrie 2010:

– procedura de alocare a cofinanţării pentru participarea operatorilor culturali români la Programul Cultura 2007-2013, Europa pentru Cetăţeni, Media (responsabil MCPN);

– procedura de atribuire directă a fondurilor din fondul de urgenţă (MCPN, AFCN, ICR, CNDB, autorităţi publice locale) – în curs de desfăşurare;

– fondul de mobilitate (responsabil MCPN);

– selecţia şi justificarea sprijinirii proiectelor prioritare (responsabil MCPN);

– crearea unui Program Operaţional pentru Cultură (responsabil MCPN);

– absorbţia de fonduri structurale de către operatorii culturali în perioada 2007 – 2013;

– administrarea proiectelor multianuale dezvoltate direct de instituţii publice şi modalitatea transferului de expertiză în zona alocării fondurilor nerambursabile pentru operatorii culturali, pe baza de concurs, pentru proiecte culturale multianuale;

– comunicare instituţională (actualizarea informaţiilor pe siturile instituţiilor).

Campaniile de activism cultural sunt activităţi complexe care decurg din investigaţia culturală şi care articuleaza demersuri de schimbare a comportamentului public instituţional şi a asumării obligaţiilor şi atribuţiilor acestora. Banipentruarte poate iniţia şi participa la astfel de campanii de pe poziţia de facilitare şi oferire de informaţii care defineşte proiectul.

Idei apărute în cadrul întâlnirii:

–  nevoia unor activităţi susţinute de informare asupra finanţărilor disponibile, anunţate din timp (1 lună, chiar 2 luni înainte de termenul final de depunere a solicitărilor de finanţare); dezvoltarea unei baze de date cu persoanele de contact din cadrul organizaţiilor finanţatoare, după modelul www.responsabilitatesociala.ro, care inventariază doar sursele de finantare private, prin programe CSR (responsabilitate socială corporatistă). Oana Ioniţă, în colaborare cu Modernism.ro, va dezvolta o astfel de bază de date pe situl modernism.ro. Cei care doresc să contribuie sunt invitaţi să o facă la adresa oani.ionita @ gmail.com.

– Bogdan Alto (Asociaţia Odaia Creativă): este necesară dezvoltarea unor proiecte care să transfere experienţa dezvoltării de evenimente şi proiecte culturale în oraşele mari, către oraşele mai mici sau la sat. În legătură cu finanţările, întrebarea importantă este impactul pe care proiectele susţinute îl au asupra comunităţii, locului şi a sustenabilităţii acestora. Cum putem dezvolta proiecte pe termen lung, în lipsa unor finanţări care să asigure implementarea acestora pentru mai mulţi ani, aşa cum ar fi nevoie, pentru ca beneficiile pentru participanţi şi comunitate să se acumuleze şi să capete profunzime?

– Mircea Calnegru: implicarea autorităţilor locale în dezvoltare unor proiecte benefice pentru comunitatea de care aceştia se ocupă. Deşi sunt obligaţi să sprijine iniţiativele de acest gen, ei reuşesc să îşi “întoarcă” subvenţia prin stabilirea unor preţuri foarte mari pentru spaţiile pe care le au în administrare, de care proiectul are de fapt nevoie pentru a se desfăşura. Este nevoie de manageri culturali profesionişti care să ştie cum să administreze evenimente de acest gen şi să reuşească să atragă fondurile necesare.

Sunt necesare întâlniri între manageri culturali, unde aceştia să se discute probleme concrete, reale, cu care se confruntă, să se cunoască şi să schimbe idei de rezolvare sau abordare a dificultăţilor.

– Dani Ştefănescu şi Ruxandra Oancea – este nevoie de informaţii şi training pentru cei care vor să se dezvolte profesional în zona managementului cultural, inclusiv întâlniri cu manageri culturali care au avut deja rezultate.

Participanţi:

Oana Ioniţă – Fundaţia Raţiu România

Georgiana Petrache – Radio România Cultural

Dani Ştefănescu

Ruxandra Oancea

Ioana Tamaş

Irina Paraschivoiu – British Council / Asociaţia Odaia Creativă

Bogdan Alto – Asociaţia Odaia Creativă

Karin Budrugeac – Institutul Francez, Ginger Group

Mircea Calnegru – Watumi Festival

Irimia Minodora – Asociaţia Odaia Creativă

Raluca Stoica – Opereta Română

Bianca Floarea – Punctul de Contact Cultural al României

Raluca Pop – banipentruarte

Merci tuturor pentru participare!

Raluca

Posted in: evenimente